Informacje Ogólne

Termin:
16-17 listopada 2012 roku

Miejsce:
Radisson Blu Sobieski Hotel
Pl. Artura Zawiszy 1  
02-001 Warszawa

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prezes PTNT prof. dr hab. n med.  Krystyna Widecka
Konsultant Krajowy ds. hipertensjologii prof. dr hab. n med.  Krzysztof Narkiewicz

Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

 

Konferencja jest skierowana  do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).