Program

PIĄTEK 16.11.2012

14.45 OTWARCIE

15.00–16.30 SESJA PIERWSZA — POSTĘPY W PATOFIZJOLOGII I EPIDEMIOLOGII

Co nowego w patofizjologii nadciśnienia tętniczego – prof. dr hab. Zbigniew Gaciong  (35 min)

Dyskusja  (10 min)

Natpol 2011 z perspektywy hipertensjologa  — prof. dr hab. Zbigniew Gaciong (35 min)

Dyskusja (10 min)

16.30–17.00 — przerwa kawowa

17.00–18.30 SESJA DRUGA — POSTĘPY W DIAGNOSTYCE

Ocena powikłań narządowych – prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz  (35 min)

Dyskusja (10 min)

Powikłania sercowe – prof. dr hab. Danuta Czarnecka  (35 min)

Dyskusja (10 min)

19.30 Wspólna kolacja integracyjna - restauracja hotelowa w Radisson Blu Sobieski Hotel

 

SOBOTA 17.11.2012

9.00–10.30 SESJA TRZECIA — POSTĘPY W NADCIŚNIENIU WTÓRNYM

Pierwotny hiperaldosteronizm z perspektywy 2012 roku – prof. dr hab. Krystyna Widecka (35 min)

Dyskusja (10 min)

Zwężenie tętnicy nerkowej z perspektywy 2012 roku – prof. dr hab. T.Grodzicki  (35 min)

Dyskusja (10 min)

10.30–11.00 — przerwa kawowa

11.00–12.30 SESJA CZWARTA — POSTĘPY W FARMAKOTERAPII

Nowe leki hipotensyjne — czego możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości? — prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak (35 min)

Dyskusja (10 min)

Najważniejsze badania kliniczne i metanalizy ostatnich lat w hipertensjologii — jak je interpretować i co wnoszą do praktyki — prof. dr hab. Andrzej Tykarski (35 min)

Dyskusja (10 min)

12.30–13.30 LUNCH