Zaproszenie

            Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na I Konferencję „Postępy w hipertensjologii
— zaawansowany kurs dla hipertensjologów”
, która odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2012 roku w Warszawie, w Radisson Blu Sobieski Hotel.

            Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych i najnowszych doniesień w hipertensjologii opublikowanych w 2012 roku, obejmujących zagadnienia od patofizjologii do leczenia nadciśnienia. Dla zapewnienia realizacji powyższych zamierzeń do wygłoszenia wykładów zaproszono uznanych ekspertów
w hipertensjologii i doskonałych wykładowców. Mamy nadzieję, iż nasze spotkanie będzie okazją nie tylko do poznania osiągnięć światowej hipertensjologii, ale także wymiany doświadczeń. Wierzymy,
że organizowanie raz w roku zaawansowanego kursu dla hipertensjologów pomoże nam zintegrować środowisko Hipertensjologów w Polsce. Ostatnie „zawirowania polityczne” wokół hipertensjologii uświadomiły nam, że dla rozwoju i przyszłości specjalizacji konieczne jest zjednoczenie naszego środowiska. Wieczorne spotkanie towarzyskie połączone z wspólną kolacją będzie okazją do nawiązania więzi towarzyskich i przedyskutowania wspólnych problemów „hipertensjologicznych”.

           Mamy nadzieję, że udział w Konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem,
a różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i będzie służyć wymianie poglądów.

 

Licząc na Państwa aktywny udział w Konferencji, pozostajemy z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka — Prezes PTNT

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz — Konsultant Krajowy ds. Hipertensjologii