Program

Piątek, 28.06.2013

15.45  Otwarcie

 

16.00–17.50  Sesja I. Postępy w patogenezie nadciśnienia tętniczego

Guz chromochłonny a serce i naczynia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (30 min)
Dyskusja (7 min)

Przerost serca w nadciśnieniu tętniczym — co hipertensjolog wiedzieć powinien
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka (30 min)
Dyskusja (7 min)

Rola małych naczyń z perspektywy 2013 roku
dr n. med. Piotr Jędrusik (30 min)
Dyskusja (7 min)

 

17.50–18.20  Przerwa na kawę

 

18.20- 19.35  SESJA II. Postępy w nadciśnieniu wtórnym

Nadnercza z perspektywy 2013 roku
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (30 min)
Dyskusja (7 min)

Inne postacie nadciśnienia hormonalnozależnego — co hipertensjolog wiedzieć powinien
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (30 min)

 

 

Sobota, 29.06.2013

9.00–11.30  Sesja III. Sytuacje szczególne
— co hipertensjolog wiedzieć powinien

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży — co hipertensjolog widzieć powinien
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (30 min)
Dyskusja (7 min)

Pacjent z cukrzycą — działanie hipotensyjne nowych leków przeciwcukrzycowych
dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (30 min)
Dyskusja (7 min)

Skale ryzyka udaru, ryzyka krwawienia u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem przedsionków
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (30 min)
Dyskusja (7 min)

Pacjent w wieku podeszłym-znaczenie dużych naczyń 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (30 min)
Dyskusja (7 min)

 

11.30-12.00 przerwa na kawę

 

12.00-13.00  Sesja VI. Warsztaty hipertensjologiczne

Bezdech senny — co hipertensjolog wiedzieć powinien
dr. n. med. Jacek Wolf

 

13.00-16.00 Lunch i czas wolny

 

16.00–18.15  Sesja V. Farmakoterapia i leczenie zabiegowe nadciśnienia
— co hipertensjolog wiedzieć powinien

Nowe leki — co hipertensjolog wiedzieć powinien?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (35 min)
Dyskusja (10 min)

Najważniejsze metaanalizy ostatnich lat w hipertensjologii — jak je interpretować i co wnoszą do praktyki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (35 min)
Dyskusja (10 min)

Denerwacja tętnic nerkowych — co hipertensjolog wiedzieć powinien?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (35 min)
Dyskusja (10 min)

 

18.15  Zakończenie konferencji, odbiór certyfikatów

 

19.30  Wspólna kolacja integracyjna

 

Niedziela, 30.06.2013

Śniadanie i wyjazd uczestników