Program

Piątek, 27.06.2014

16.45 Otwarcie

17.00–18.30 Sesja I. Forum przypadków klinicznych — sesja interaktywna

Pacjent z obturacyjnym bezdechem sennym — dr n. med. Jacek Wolf (20 min)

Pacjent z guzem chromochłonnym — prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (20 min)

Pacjent z pierwotnym hiperaldosteronizmem — prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (20 min)

Pacjent z subkliniczną postacią choroby Cushinga — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (20 min)

Dyskusja (10 min)

 

18.30–19.00 Przerwa na kawę
 

19.00–20.30 Sesja II. Jak interpretować wytyczne nadciśnienia ESH/ESC 2013?
Jakich oczekiwać PTNT 2015?

Okiem hipertensjologa — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (25 min)

Okiem kardiologa — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (25 min)

Jakich zmian spodziewać się w wytycznych PTNT 2015
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (25 min)

Dyskusja (15 min)

 

 

Sobota, 28.06.2014

9.00–10.30 Sesja III. Forum przypadków klinicznych — sesja interaktywna

Pacjent z nadciśnieniem w wieku pokwitaniowym — prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (20 min)

Pacjent z nadciśnieniem w wieku 18 lat — prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (20 min)

Młoda kobieta w wieku rozrodczym z nadciśnieniem — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (20 min)

Matka karmiąca z nadciśnieniem — prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka (20 min)

Dyskusja (10 min)
 

10.30–11.00 przerwa na kawę
 

11.00–12.30 Sesja IV. Forum przypadków klinicznych

Pacjent z nadciśnieniem i cukrzycą — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida ( 20 min)

Pacjent z nadciśnieniem po zabiegu bariatrycznym — prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (20 min)

Pacjent z nadciśnieniem i migotaniem przedsionków — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (20 min

Pacjent z nadciśnieniem i niewydolnością serca — prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Dyskusja (10 min)

 

12.30–16.30 Lunch i czas wolny

 

16.30–17.45 Sesja V. Farmakoterapia i leczenie zabiegowe nadciśnienia — w praktyce

Nadciśnienie i onkologia — prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (30 min)

Leczenie zabiegowe nadciśnienia — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (30 min)

Dyskusja (15 min)

 

19.30 Wspólna kolacja integracyjna w restauracji Hotelu Aquarius

 

Niedziela, 29.06.2014

WARSZTATY FIRMY REYNOLDS MEDICAL
POMIAR SZTYWNOŚCI TĘTNIC W PRAKTYCE KLINICZNEJ 
 COMPLIOR

Prowadzący: dr Anna Szyndler, dr Dariusz Gąsecki

 

9.30–10.30 CZĘŚĆ WARSZTATOWA WYKŁADOWA – WPROWADZENIE

1. Sztywność tętnic i ciśnienie centralne: ważne biomarkery (15 min):

2. Technika Complior: walidacja, dane epidemiologiczne, badania kliniczne (20 min)

3. Wykonywanie badania PWV i CP aparatem Complior (15 min)

4. Wykorzystanie aparatu Complior w ocenie funkcji śródbłonka (10 min)

 

10.30–11.30 CZĘŚĆ WARSZTATOWA PRAKTYCZNA

5. Wykonanie badania PWV i CP na pacjencie (10 min) -– pokaz badania z komentarzem

6. Ćwiczenia praktyczne w grupach – 2 grupy (50 mins)

 

11.30 Zakończenie konferencji i odbiór certyfikatów

 

 

OPIS WARSZTATÓW:
Warsztaty składają się z części wprowadzającej teoretycznej oraz z części praktycznej, polegającej na wykonaniu pomiarów sztywności tętnic: PWV i CP, przy użyciu aparatu Complior. Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy hipertensjologów. W części teoretycznej ujęte zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące sztywności tętnic w ujęciu bieżących wytycznych i zaleceń, znaczenie kliniczne badania z podkreśleniem jego znaczenia w diagnostyce nadciśnienia. Omówiona zostanie metodologia badania z wykorzystaniem aparatu Complior i z uwzględnieniem istotnych badań walidacyjnych oraz epidemiologicznych tej metody.
W części praktycznej uczestnicy warsztatów mają możliwość samodzielnego zapoznania się z techniką badania i aparatem, w podziale na dwie grupy i z komentarzem osób prowadzących warsztaty.