Program

15.45  Otwarcie
16.00–17.30  Sesja I. Wytyczne 2015 w pigułce — nadciśnienie wtórne 
 
Pacjent ze zwężeniem tętnicy nerkowej 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
  Pacjent z obturacyjnym bezdechem sennym 
dr n. med. Jacek Wolf

  Pacjent z pierwotnym hiperaldosteronizmem 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  Dyskusja
17.30-17.45 Przerwa na kawę
17.45-19.00  Sesja II. Wytyczne 2015 w pigułce
  Wytyczne PTNT 2015 pod lupą (30 min)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  Zasady postępowania w nadciśnieniu u dzieci i młodzieży (30 min) 
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
  Dyskusja (15 min)

09.00–10.30 Sesja III. Wytyczne 2015 w pigułce — sytuacje szczególne
 
Chronoterapia nadciśnienia  (25 min)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  Nadciśnienie i onkologia (25 min)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  Leczenie zabiegowe nadciśnienia — czy są perspektywy na przyszłość? (25 min)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Dyskusja (15 min)
10.30–10.45 Przerwa na kawę
10.45–12.30 Sesja IV. Perspektywy protekcji sercowo-naczyniowej
  Masa ciała pod kontrolą, czyli wpływ tkanki tłuszczowej na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (30 min)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski
  Nowe horyzonty kardioprotekcji (30 min)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
  Prewencja udaru mózgu u chorego z nadciśnieniem i migotaniem
przedsionków 
(30 min)
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
  Dyskusja (15 min)
12.30-16-00 Lunch i czas wolny
16.00-18.00 Sesja V. Forum przypadków klinicznych — jak postępować w 2015?
  Młoda chora z nadciśnieniem (20 min)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  Pacjent z nadciśnieniem i cukrzycą (20 min)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
  Pacjent z nadciśnieniem i chorobą wieńcową (20 min)
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  Pacjent z nadciśnieniem po zabiegu bariatrycznym (20 min)
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
  Pacjent z nadciśnieniem w okresie późnej starości (20 min)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
  Pacjent z nadciśnieniem opornym (20 min)
dr hab. n. med. Marzena Chrostowska 
18.00-18.15 Zakończenie konferencji, odbiór certyfikatów
20.00 Wspólna kolacja integracyjna

  Po śniadaniu wyjazd uczestników.